Till Roches webbplats

Symtom på tjock- och ändtarmscancer

De första symtomen på tjock- och ändtarmscancer är ofta smygande och otydliga, varför de kan vara svåra att upptäcka. Vissa symtom påminner dessutom om symtomen för hemorrojder vilket gör att många tyvärr tar lätt på dem. Kontakta din läkare om symtomen håller i sig i mer än två veckor.

Tidiga symtom

  • Förändrad avföring
lösare eller hårdare (diarré/förstoppning)
  • Blod i avföringen
ljusrött blod (färskt) eller mörkrött (levrat)
  • Slem i avföringen

Senare symtom

  • Trötthet
  • Aptitlöshet
  • Viktminskning
  • Blodbrist
  • Ont i magen knipsmärta på grund av att tumören blockerar tarmpassagen
  • Smärta vid sittande - på grund av en ändtarmscancer som växer nära de nerver som finns invid bäckenbenet