Till Roches webbplats

Polyper

En polyp är en sorts knopp eller utväxt från tarmens slemhinna. Polyperna växer i tarmväggen och skall inte förväxlas med så kallade tarmfickor - divertiklar - som inte har något att göra med tumörutveckling. Polyper är vanliga, man räknar med att hälften av alla 50-åringar har en polyp i tarmen.

Många sorters polyper

Polyperna finns av många sorter. Det är inte alla som kan omvandlas till cancer. Man beräknar att en av tio polyper med tiden utvecklas till en cancer. Risken är störst för stora polyper och för vissa typer baserat på sitt växtsätt. Att upptäcka och ta bort polyper som är förstadier till cancer minskar insjuknandet i tarmcancer. Individer som påvisats ha polyper kallas därför till regelbundna kontroller med koloskopi.